سفارش تبلیغ
صبا

چه حس شیرینی*خداجونم شکرت

[ سه شنبه 93/9/18 ] [ 6:8 عصر ] [ بهداد ]

تا روز جشن عروسی

انتظار

باسلام  امروز 10 تیر ماه است و 5 ماه از ازدواج رسمی ما گذشت

تو این مدت خداراشکر قسمت شد در کنار هم بیشتر بودیم که خاطرات شیرینی داشت و هروز به هم دلبسته تر شدیم

بماند چه بود چه گذشت و شاید هم روزی نوشتم ولی الان بخاطر اینکه تمام فکر ذهنم در گیر مقدمات برگزاری این جشن زیبا هست گذاشتم برای وقتی دیگه

مقدماتی که با زحمات زیادی که برای خانواده همسرم داشته چون خرید جهیزیه بزحمت داشته و من و همسرم هم درکنارش بازار رفتند و خانواده خودم که پشتیبانم بودند

یک ماه بیشترتا مجلس عروسی مانده دلهره و استرس زیادی میان همه هست ولی هرچی هست به امید خدا عالی خواهد شد

مردادماه ماهی که در انتظار آمدنت هستیم چون قرار هست در دفتر عشقمان ثبت نهایی شوی

 

 

در انظار مینشینیم  به امید خوشبختی و بهم رسیدن تمام عاشقان

 

 
ادامه مطلب

[ چهارشنبه 93/4/11 ] [ 12:15 صبح ] [ بهداد ]